“Юні знавці Біблії – 2017”

Опубліковано:

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення X Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії – 2017» у Національному університеті «Острозька академія»

Актуальність проведення олімпіади. Майбутнє особистості, сім’ї, держави, людського суспільства і цивілізації в цілому значною мірою залежить від того, які цінності закладаються в душі молодого покоління. Вирішальну роль у вихованні дітей та молоді відіграє біблійне розуміння особистості як духовно-фізичної істоти, яка складається з духу, душі і тіла. Лише розвиток усіх трьох складових людини: її духовного, душевного (психічного) та фізичного начал дозволяє сформувати гармонійну особистість. Нерозуміння, несприйняття чи свідоме нехтування такою сутністю людини як творіння Божого приводить до її неадекватного виховання і невтішних наслідків, таких як непокора і неповага до старших, хуліганство, злочинність, алкоголізм, розбещеність, наркоманія, ігроманія, комп’ютерна залежність і музикоманія, що проявляються в характері і поведінці молодого покоління.
У процесі виховання дітей і молоді особливе значення має духовно-моральний аспект. У сучасному суспільстві він актуальніший, ніж будь-коли раніше. Тому традиційні виховні інституції: сім’я, школа, церква і громада, мають координувати свої зусилля у сфері духовно-морального виховання підростаючого покоління. Для духовно-морального виховання молодого покоління потрібно все ширше використовувати такі виховні форми, методи і засоби виховного впливу, які вже перевірені національним і зарубіжним педагогічним досвідом і засвідчили свою ефективність. Йдеться про заходи, які використовують виховний потенціал Біблії і християнських цінностей.
В українській школі з початку незалежності Української держави викладаються предмети духовно-морального спрямування на основі християнського віровчення, які засвідчили свій неперевершений виховний потенціал. На жаль, змагальних заходів для школярів, які вивчають ці предмети, на Всеукраїнському рівні до 2008 року не проводилось. У цьому зв’язку важливою формою духовно-морального виховання дітей та молоді стала Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії», яка проходить на базі науково-дослідницької лабораторії християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія». З 2013 року в олімпіаді беруть участь діти дошкільного віку, учні професійно-технічних училищ і студенти вищих навчальних закладів.
Місце проведення олімпіади. Олімпіада «Юні знавці Біблії» зазвичай проходить у декілька етапів. Спочатку вона проводиться в школі, далі в районі, області, а для переможців обласного рівня місцем проведення заключного етапу Олімпіади традиційно стає Національний університет «Острозька академія», правонаступник славнозвісної Острозької академії 16-17 століття, адже саме тут у 1581 році на благословенній острозькій землі побачила світ перша друкована Біблія старослов’янською мовою, зрозумілою для того часу.
Учасники олімпіади. До участі в олімпіаді «Юні знавці Біблії» запрошуються діти дошкільного віку, учні 1-11 класів загальноосвітніх шкіл, учні професійно-технічних училищ та студенти вищих навчальних закладів України, переможці відповідних шкільних та регіональних предметних олімпіад, які вивчають предмети духовно-морального спрямування: «Етика», «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади», «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Релігієзнавство» та інші предмети духовно-морального спрямування.
Мета олімпіади: духовно-моральне виховання дітей та молоді на біблійних цінностях.
Завдання олімпіади:

 • підвищувати інтерес дітей і молоді до систематичного читання Біблії та її використання у повсякденному житті;
 • спонукати дітей та молодь будувати свій світогляд, характер і поведінку на християнських моральних цінностях;
 • сприяти консолідації сім’ї, школи та церкви у духовно-моральному вихованні молоді;
 • інформувати педагогічну громадськість, батьків про предмети духовно-морального спрямування.

Наукові підходи:

 • особистісно-орієнтований підхід розглядає людину як неповторне творіння Боже;
 • діяльнісний підхід передбачає активне залучення конкурсантів до різних видів діяльності: підготовки малюнків та аплікацій, співу, декламування, написання творчих робіт, есе, моделювання життєвих ситуацій та їх вирішення на основі Біблії;
 • компетентнісний підхід, відповідно до якого конкурсанти мають не лише читати Святе Письмо, бути обізнані зі змістом Біблії, але й продемонструвати її використання у повсякденному житті і спонукати до цього інших;
 • синергетичний підхід об’єднує зусилля педагогів, конкурсантів та Бога у процесі духовно-морального виховання.

Наукові принципи:

 • принцип теоцентризму розглядає Бога як Джерело моральних цінностей;
 • принцип біблійної основи має на меті використання Біблії як Слова Божого, спільного для всіх християн;
 • принцип міжконфесійності передбачає залучення до участі в олімпіаді представників різних конфесій, об’єднаних спільністю християнських моральних цінностей;
 • принцип добровільності має на меті добровільну участь дітей та молоді в олімпіаді і відповідне прийняття на себе певних зобов’язань;
 • принцип доступності передбачає зрозумілість завдань олімпіади та їх відповідність віковим особливостям учнів;
 • принцип зв’язку навчання з життям має на меті актуальність завдань олімпіади, їх зв’язок із життєвими ситуаціями і підготовку дітей до використання біблійних знань на практиці.

Наукові методи:

 • метод ілюстрування – передбачає використання виражальних засобів: малюнків, аплікацій, віршів, пісень, а також досвіду учнів, проектів для демонстрації духовно-моральних істин;
 • метод розповіді використовується для повідомлення про зміст малюнків та аплікацій;
 • метод пояснення (усного чи письмового) застосовується для обґрунтування ролі Біблії у власному житті, поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, значення релігії в особистому житті;
 • метод проектів – передбачає виконання учасниками олімпіади тривалих соціально значимих завдань, які передбачають надання допомоги іншим людям;
 • ситуативний метод використовується для розв’язання актуальних життєвих ситуацій;
 • метод тестування має на меті перевірити знання учасниками олімпіади змісту Біблії.

До складу журі входять богослови, релігієзнавці, психологи, педагоги, вихователі дошкільних навчальних закладів, вчителі шкіл, викладачі ВНЗ з предметів духовно-морального спрямування.
Нагородження.

1.Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл: Учасники Олімпіади, які за результатами виконання письмового тесту на знання Святого Письма набрали найбільшу кількість балів у кожній із вікових категорій, отримують дипломи переможців (І, ІІ та ІІІ місце). За виконання творчої роботи та пісні (вірша тощо) всі учасники Олімпіади отримують грамоти лауреатів у різних номінаціях. Переможці та всі учасники Олімпіади нагороджуються бібліотечками літератури на духовно-моральну тематику.

2. Для учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ і студентів ВНЗ: Учасники Олімпіади, які за результатами всіх запропонованих завдань набрали найбільшу кількість балів у кожній із вікових категорій, отримують дипломи переможців (І, ІІ та ІІІ місце). Всі інші учасники Олімпіади отримують грамоти лауреатів у різних номінаціях. Переможці Олімпіади, які займуть 1 місце серед учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх шкіл, учнів професійно-технічних училищ та студентів вищих навчальних закладів України, будуть нагороджені поїздкою до християнського оздоровчого табору «Віфанія», що на Закарпатті. Переможці та всі учасники Олімпіади нагороджуються бібліотечками літератури на духовно-моральну тематику.

Конкурсні випробування для учасників X Всеукраїнської олімпіади «ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ-2017»

тема 2017 року: «біблія про сімейні цінності і взаємини у сім’ї»

«Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе! Шануй свого батька та матір це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній! А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому!» (До Ефесян 6:1-4)
(до «Міжнародного дня захисту дітей» та «Всесвітнього дня батьків» – 1 червня)
1-2 червня 2017 р.
Для дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл:

1. Підготувати удома творчу роботу (малюнок, аплікацію тощо), на якій зобразити фрагмент із життя сім’ї (родини) про яку йдеться на сторінках Біблії.
Подаємо приклади таких сімей зі Святого Письма: подружжя Адам і Єва (1М 1:27-28; 1М 2:18; 1М 2:23-24); Авраам і Сарра (Буття 12-18; Буття 21); Ісак і Ревека (Буття 24; 25:19-28); Рут і Боаз (Рут 2-4); Захарій і Єлисавета (Лк. 1:5-25; 39-45; 57-80); Марія і Йосип (Мт. 1:18-25; 2) тощо.

2. Під час Олімпіади представити творчу роботу, усно описати зображену біблійну історію. Декількома реченнями розказати про свою сім’ю (родину) та сказати в чому ти хочеш, щоби твоя сім’я (родина) була схожою на сім’ю (родину) зі сторінок Біблії?
Час для виступу: до 5 хвилин.

3. Виконати під час Олімпіади пісню (вірш, розповідь, гра на музичному інструменті тощо ), що прославляє Бога.

4. Виконати під час Олімпіади письмовий тест на знання Святого Письма.

1-2 червня 2017 р.

Для учнів 5-6 класів загальноосвітніх шкіл:

1. Виконати вдома дослідження Святого Письма на тему: «Сімейні цінності крізь призму Божественної мудрості притч». Пропонуємо біблійні вірші для дослідження: Мт. 18:11-14; Мт. 21:28-32; Лк. 10:25-37; Лк. 15:1-7; Лк. 15:11-32 тощо.
Для повноти аналізу додатково використовуйте й інші вірші з Біблії: Кол. 3:20; Пр. 13:1; Рим. 12:10; Пс. 22:1-3; Мт. 5:7; Ів. 13:34; Мт. 6:14-15; Як. 2:26; Мт. 13:31-32; Мк. 4:30-34; Лк. 6:31; Мт. 7:12; а також: Пс. 110:10; Пр. 15:33; Пр. 13:20; Пс. 89:12; Пс. 31:8; Як. 3:17 тощо.
Обсяг домашньої роботи: 1-2 стор.
2. Під час Олімпіади представити виконану роботу.
А також додатково (для учнів 5 класів ЗОШ) висловити власні міркування щодо:
а) «Як ми можемо шукати мудрість?», «Як я шукаю мудрість?» (Через щоденне спілкування з Богом – молитва, читання Біблії, роздуми про Божі істини та поради тощо)
б) «У чому проявляється мудрість?» (Мудрість проявляється в слухняності Богу, Його Слову, а також у слухняності батькам, дорослим, у шанобливому ставленні до оточуючих, у відповідальному виконанні доручень тощо)
Для учнів 6 класів ЗОШ висловити власні міркування, взявши за основу біблійні вислови (один чи два на вибір): «…Господь дає мудрість, з Його уст – знання й розум» (Пр. 2:6); «… бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі!» (Пр. 2:10); «А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву…» (Як. 1:5-6).
Час для виступу: 5-6 хвилин.

3. Розв’язати актуальні питання духовно-морального змісту на сімейну тематику, запропоновані членами журі.

4. Виконати під час Олімпіади письмовий тест на знання Святого Письма.
27-28 квітня 2017 р.
Для учнів 7-9 класів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ:

1. Виконати вдома дослідження Святого Письма на тему (одну із двох на вибір): «Щаслива сім’я – успішна країна» (Пс. 127) або «Міцна сім’я – міцна держава» («Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує!», Мр. 10: 6-9). Для повноти аналізу використовуйте й інші вірші з Біблії.
Обсяг домашньої роботи: 2-4 стор.

2. Під час Олімпіади представити виконану роботу. А також висловити власні міркування на тему: «Мій вклад у зміцнення моєї сім’ї і родини».
Час для виступу: до 7 хвилин.

3. Розв’язати актуальні питання духовно-морального змісту на сімейну тематику, запропоновані членами журі.

4. Виконати під час Олімпіади письмовий тест на знання Святого Письма.

27-28 квітня 2017

Для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл та студентів ВНЗ:

1. Виконати вдома дослідження Святого Письма на тему: «Духовно-моральні підвалини життя християнської родини». Подаємо приклади сімей зі Святого Письма: подружжя Адам і Єва (1М 1:27-28; 1М 2:18; 1М 2:23-24); Авраам і Сарра (Буття 12-18; Буття 21); Ісак і Ревека (Буття 24; 25:19-28); Рут і Боаз (Рут 2-4); Захарій і Єлисавета (Лк. 1:5-25; 39-45; 57-80); Марія і Йосип (Мт. 1:18-25; 2) тощо.
Для повноти аналізу додатково використовуйте й інші вірші з Біблії: Еф. 5:22-33; 6:1-4; Кол. 3:20; Рим. 12:10; Мт. 6:15; Як. 2:26; Лк. 6:31; 1 Кор. 13:1-8 тощо.
Обсяг домашньої роботи: 4-6 стор.

2. Під час Олімпіади представити виконану роботу. А також висловити власні міркування щодо роздумів: «…Кожна з цих сімей мала свої випробування і проблеми, але була щасливим подружжям, бо основою, на якій вона будувалась, був Бог. Він був їх ціллю, суддею, паном, авторитетом, надією і любов’ю… В майбутньому я хочу аби у моїй власній сім’ї панувала атмосфера …. Для цього я ….»
Час для виступу: 7-10 хвилин.

3. Розв’язати актуальні питання духовно-морального змісту на сімейну тематику, запропоновані членами журі.
4. Виконати під час Олімпіади письмовий тест на знання Святого Письма.

Додаткова інформація

І. Дорослим дозволяється консультувати дітей, але не виконувати за них роботу. Це конкурс дітей, а не дорослих. У роботі слід зазначити прізвище консультанта.

ІІ. Творчу роботу (малюнок, аплікацію, тощо) надсилати в електронному вигляді: сканований варіант або електронну фотографію у форматі JPEG.
Підпис творчої роботи: прізвище, ім’я автора; клас; повна назва школи; область (Шевченко Петро, 2 клас, Дрогобицька гімназія, Львівська область) – щоб не псувати роботу, підпис можна зробити на зворотньому боці.

ІІІ. Дослідження оформити в редакторі Microsoft Word; шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14; інтервал – 1,5.

IV. Електронний варіант роботи (малюнок, аплікацію, дослідження) надсилати на e-mail: christian.lab@oa.edu.ua до 01 квітня 2017 року.

V. Заявку на участь підготувати на кожного учасника окремо та надсилати на e-mail: christian.lab@oa.edu.ua до 01 квітня 2017 року.
Оргкомітет приймає заявку не більше як на одного учня із однієї паралелі навчального закладу.

VІ. Письмовий тест на знання Святого Письма виконують всі учасники під час Олімпіади.

VІІ. Початок Олімпіади о 10 год. 27 квітня та 01 червня 2017 року.

VІІІ. Адреса: науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35 800

IX. Оргкомітет: тел. 067 104 5737, Власова Світлана Борисівна

Зразок заявки на участь

ЗАЯВКА
на участь у X Всеукраїнській олімпіаді «ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ» – 2017

 

5 клас

 

№ з/п

Прізвище, ім’я учасника

Назва навчального закладу,

область

№ тел., e-mail

учасника (за наявності)

П.І.Б. керівника,

№ тел., e-mail

Інформація про керівника

Адреса

учасника або навчального закладу

1.

Захарук Іван

Гончарівський НВК «ЗОШ I-II ступенів-ДНЗ», Тернопільська область

067 376 2552

z-ivan@ukr.net

Ткачук Галина Петрівна

095 022 6116

Halyna_04@gmail.com

вчитель Гончарівського НВК «ЗОШ I-II ступенів-ДНЗ» Тернопільської області

вул. Шевченка, 4

село Гончарівка

Монастириський район

Тернопільська область, 48332

Учасники Олімпіади та їх учителі (наставники) можуть у письмовій формі висловити свої зауваження та побажання щодо її проведення.

Координатор олімпіади «Юні знавці Біблії», доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Острозька академія» В. М. Жуковський

Публікуємо в підтримку ініціатив, що сприяють масовому вивченню Біблії.
Поділіться з тими, кому це може бути цікавим. Дякуємо!
– Команда ПОКЛИК