Підтримати

Дорогі друзі ПОКЛИКу!

Дякуємо за інтерес до нашого служіння людям. Якщо ви бажаєте взяти участь у проектах, що піднімають цінність людського життя будь ласка скористайтеся спеціальною послугою “LiqPay” натиснуши кнопку  “ПОЖЕРТВУВАТИ” нижче.

Нехай нам допоможе у цьому Бог!

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

 Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://poklik.org, далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Громадської організації  «Асоціація Поклик», далі  іменується Громадська організація, в особі Директора Кушнір Анатолія Давидовича, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче

  1. Поняття та визначення

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція ГО «Асоціація Поклик», що розміщена на сайті https://poklik.org про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті ГО «Асоціація Поклик», так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ГО «Асоціація Поклик» через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Громадської організації, для наступного використання та досягнення цілей, визначених Статутом, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

  1. Предмет договору

Благодійник добровільно жертвує (безоплатно передає) ГО «Асоціація Поклик» у власність грошові кошти (далі — Пожертва), а Громадська організація приймає Пожертву та зобов’язується використати її відповідно до основної мети створення та завдань, зазначених в його статуті.

Сторони погодили відсутність обмеження використання Пожертви Громадською організацією будь-якими строками з моменту її отримання чи конкретними способами, тому Громадська організація має право самостійно визначати строки та конкретний порядок використання Пожертви.

  1. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Громадської організації.

Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Громадської організації використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

  1. Місце проведенняпублічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь – якої держави світу. Безпосередня діяльність Громадської організації «Асоціація поклик», що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом, здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).

  1. Відповідальність Громадської організації

Громадська організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю та законодавством України.

  1. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

Благодійник має право отримати подарунок за те, що підтримав Громадську організацію. Подарунки можуть бути фізичні, які будуть відправлені Громадською організацією Новою Поштою за рахунок Отримувача, а також не фізичні, такі як “Подяка” або “Присвята”.

  1. Збір, обробка та використання персональних даних

З інформацією про збір та використання персональних даних можна ознайомитись на сторініці Конфіденційність

Натискаючи кнопку “ПОЖЕРТВУВАТИ”  Ви погоджуєтесь з договором публічної оферти вище.