Угода про збір та обробку персональних данних

Ця угода укладається між ГО “Асоціація Поклик” (далі по тексту – сайт), і приватною особою – користувачем, який відвідав сторінки сайту, або користувачем, що скористався хоча б одним із сервісів, що надаються в рамках сайту (далі по тексту – відвідувачем сайту). Ця угода регулює порядок збору, використання і розголошення адміністрацією сайту інформації про приватну особу, яка може бути визнана конфіденційною або є такою за визначенням.

Джерела інформації:

Інформація, про яку йдеться в цій угоді, може бути персоніфікованою (прямо стосується конкретної особи чи асоціюється з нею) і неперсоніфікованою (дані про відвідувача сайту, отримані без прив’язки до конкретної особи).

Сайту доступна інформація, яку можна отримати наступними способами:

– при заповненні форм сайту;

– при листуванні Адміністрації з відвідувачами сайту за допомогою електронної пошти;

– технічна інформація – дані про інтернет-провайдера відвідувача, IP-адресу відвідувача, характеристики використовуваного ПК і програмного забезпечення, статистичні дані про переваги окремо взятого відвідувача.

Конфіденційною в розумінні цієї угоди може бути визнана лише інформація, що зберігається в базі даних сайту в зашифрованому вигляді і доступна для перегляду виключно адміністрацією сайту. Інформація, добровільно розміщена користувачем в загальних розділах сайту при заповненні форми сайту і доступна будь-якому іншому користувачеві сайту, або інформація, яка може бути вільно отримана з інших загальнодоступних джерел, не є конфіденційною.

Безпека

Адміністрація сайту не продає і не розголошує інформацію про користувачів.

Використовує сучасні технології забезпечення конфіденційності персональних даних, даних, отриманих з реєстраційних форм, що залишаються відвідувачами сайту, з метою забезпечення максимального захисту інформації.

Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої адміністрацією сайту в результаті відвідування приватною особою (відвідувачем або користувачем) її сайту та / або заповнення форм, в тому числі і персональні дані користувачів, здійснюється адміністрацією сайту відповідно до законодавства України. Приватна особа (відвідувач або користувач) усвідомлює і надає згоду на збір і обробку своїх персональних даних адміністрацією сайту в рамках і з метою, передбачених умовами Угоди про конфіденційність відповідно до законодавства України;

Cookies

Сайт може записувати cookies на комп’ютер користувача і згодом використовувати їх.

Заключні положення

Відвідуючи сторінки сайту і / або заповнюючи форми на сайті, відвідувач автоматично приймає умови Угоди про конфіденційність.

Умови цієї Угоди можуть бути змінені адміністрацією сайту в односторонньому порядку.

Текст чинної Угоди доступний за адресою https://poklik.org/ugoda-pro-zbir-ta-obrobku-personalnyh-dannyh/